protonargelogo

AR-GE DANIŞMANLIĞI
Firmamız müşterilerini yerinde ziyaret ederek proseslerinde yapılacak potansiyel iyileştirmeleri tespit ederek bunları Ar-Ge projelerine dönüştürmektedir. Ar-Ge projeleri bütçe ve büyüklüğe göre kendi Ar-Ge laboratuvarımızda yürütülmekte veya müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda firmanınz Ar-Ge altyapısının kurulması için Tübitak-TEYDEB veya KOSGEB Ar-Ge ve inovasyon programına başvuru yapılması sağlanmaktadır. Bu alanda amacımız üniversite-sanayi veya sanayi-üniversite işbirliklerinin kurulmasıdır.

Atıkların Geri Dönüştürülmesiprotonargelogo protonargelogo
protonargelogo protonargelogoÜrünlerin Katma Değeri Yüksek Hale Getirilmesiprotonargelogo protonargelogo
protonargelogo protonargelogo