protonargelogo

HAKKIMIZDA
Proton Kimya, Kimya Mühendisliği ve Çevre Mühendisliği alanlarında sahip olduğu bilgi ve birikimi sanayinin hizmetine sunarak atıkların geri dönüştürülerek ekonomimize kazandırılmasını ve ürünlerin katma değeri yüksek hale getirilmesini sağlamak üzere faaliyetler gösteren bir Ar-Ge şirketidir. Vizyonu doğrultusunda aşağıdaki alanlarda çözümler sunmaktadır.

- Atıkların fiziksel ve/veya kimyasal proseslerden geçirilerek bileşenlerine dönüştürülmesi veya enerji üretilmesine yönelik faaliyetler. Örneğin atık katı malzemelerin geri kazanılması, atık yağların geri dönüştürülmesi, tehlikeli atıkların bertarafı.
- Ürünlerin nano tane boyutunda sentezi, yüzey alanının modifiye edilmesi ve özel kimyasallarla reaksiyona sokulması ile katma değeri yüksek hale getirilmesine yönelik faaliyetler
- Yüksek sıcaklık, yüksek asitlik içeren proseslere yönelik özel cam veya teflon kaplı titanyum veya paslanmaz reaktör imalatı; 3 eksenli robot imalatı, kamera ile çalışan akıllı makine ve robotların imalatına yönelik faaliyetler
- Çevre kirliliğini önlemek adına özel tasarım yeni nesil pulverize toz kontrol sistemi üretimine yönelik faaliyetler
- Kimyasal proseslerin Aspen Plus yazılımı ile simüle edilmesi, madde-enerji balansı yapılması, yatırım ve işletme fizibilitesi çıkarılmasına yönelik faaliyer.
Proton Ar-Ge yukarıda sayılan faaliyetlerini müşterileri adına gerçekleştirmek üzere KOSGEB’in Ar-Ge ve inovasyon programı ile Endüstriyel destek programlarına ve Tübitak TEYDEB hibe programlarına yönelik başvurus dosyası hazırlamaktadır. Böylece KOBİ’lerin Ar-Ge altyapılarını geliştirmek ve deneyim sahibi olmadıkları alanlarda devlet destekleri ile birlikte Ar-Ge faaliyetlerini yürütmelerine yardımcı olmak amaçlanmıştır.

Proton Ar-Ge yukarıda sayılan faaliyetlerini müşterileri adına gerçekleştirmek üzere KOSGEB’in Ar-Ge ve inovasyon programı ile Endüstriyel destek programlarına ve Tübitak TEYDEB hibe programlarına yönelik başvurus dosyası hazırlamaktadır. Böylece KOBİ’lerin Ar-Ge altyapılarını geliştirmek ve deneyim sahibi olmadıkları alanlarda devlet destekleri ile birlikte Ar-Ge faaliyetlerini yürütmelerine yardımcı olmak amaçlanmıştır.


Misyonumuz:

KOSGEB ve TEYDEB desteklerinden faydalanarak Çevre ve Kimya alanlarında yüksek teknoloji ve know-how içerikli ürün/proseslerin ülkemiz sanayisine ekonomik olarak uygulanmasını sağlamak üzere laboratuar ve pilot ölçekli Ar-Ge çalışmaları yapmak ve KOBİ’lerin Ar-Ge faaliyetleri için destek sağlamaktır.Vizyonumuz:

Üniversite-Sanayi ve Sanayi-Üniversite işbirliklerini kurmak üzere çalışmalar yapmak, Kimya ve Çevre alanlarında sektöre özel çözümler sunarak sektörün kullandığı teknolojiyi dünya seviyesine çıkarmaktır.